Monday, December 25, 2006

Planinska kuća „Umoljani“ - Bjelašnica


Planinska kuća "Umoljani" nalazi se u selu Umoljani, koje je udaljeno od Sarajeva 45 km. Selo je smješteno na južnim padina olimpijske Bjelašnice. Kuća je otvorena 01. maja 2005. godine planinarskim pohodom Umoljani - Obalj - Lukomir. Bit će otvorena vikendom i po najavi zainteresovanih grupa. Tu će se moći popiti čaj od trava ubranih na ovom području, a također i pojesti pita ispod saća od domaćeg sira, kajmaka i krompira uz kiselo mlijeko. Bit će tu i jagnjeće pečenje i jela sa roštilja uz domaći hljeb.

Kuća je smještena na nadmorskoj visini od 1 335 mn/v i njene usluge mogu koristiti planinari, alpinisti i svi oni koji vole boravak u netaknutoj prirodi i seoskom okruženju. Do Umoljani se dolazi preko Igmana i Šabića asfaltnim putem do mosta Klisura i 3 km dobrim makadamskim putem. Poslije 200 m vožnje od mosta nalaze se sa desne strane stećci, odnosno nadgrobni spomenici dvojim svatovima. Jedni su vodili mladu, a drugi su pošli po nju, tu su se sreli i međusobno poubijali. Nakon 2 km vožnje mogu se vidjeti sa lijeve strane 4 preostale vodenice - mlina na vrelu Sedrenik koje izvire iz kamena. Na samom ulazu u selo nalazi se džamija sa specifcnom munarom prilagođenom vremenskim prilikama na tom području. Već se ispredaju legende što u ovom ratu džamija nije spaljena, a svaki drugi objekat je izgorio.

U centru sela smještena je kamena česma ili pipa kako je mi zovemo sa koritima za pojenje stoke. Mnogo je ljubavnih veza baš tu započelo dok su djevojke točile vodu. Na periferiji sela uz put za Gradinu izgrađena je Planinarska kuća na parceli veličine 3 500 m2, što znači da ima mjesta za parkiranje automobila, kampovanje i za sijanje poljoprivrednih kultura. Postoje dvije verzije kako su Umoljani dobili ime. Po jednoj je da su stočari Humljani iz Hercegovine dolazili ljeti na ispašu sa stokom i tu su neki ostali da stalno žive. Po drugoj je aždaha izašla iz kanjona Rakitnice, koji je udaljen 3 km od sela, i prošla kroz Studeni potok vijugajući sa namjerom da poždere stanovništvo.

Kada su je primjetili, stanovništvo se povuklo na brdo Pošiljak i počeli moliti i umolili su da se aždaha okameni. Sada se na tom mjestu može vidjeti oblik te okamenjene nemani. Na pomenutom brdu se mogu vidjeti zidine od zemlje, za koje geolozi smatraju da su stare 2 500 godina.

Uz spomenute zanimljivosti: stećke, džamiju, pipu, vodenice, okamenjenu aždahu, zidine, kolibe na Gradini gdje se ljeti sa stokom boravi na ispaši, Studeni potok koji završava vodopadom Badnji u kanjonu Rakitnice što je dostupno za vidjeti svim izletnicima i šetačima. Tu su i ture za planinare: na Opservatoriju 2 067 mn/v, Krvavac 2 062 mn/v, Vlahinja 2 005 mn/v, Obalj 1 896 mn/v, Lovnica 1 856 mn/v i Visočica 1 960 mn/v. Posebno atraktivne ture su kroz kanjon Rakitnice i do sela Lukomir smještenog na najvećoj nadmorskoj visini u BiH 1 496 mn/v.

Također se može vidjeti i kupiti narodna nošnja sa ovog područja koja je jedinstvena u svijetu. Koga bilo šta od ovog zanima da vidi i opširnije sazna vrata Planinske kuće su mu otvorena, gdje će to i sve dobiti. Još da kažem i to daje područje potpuno bezbjedno od mina i daje svaki gost dobro došao.

1 comment:

Planinska kuća "Umoljani" - Bjelasnica said...

Sve pohvale vlasniku ove zaista predivne kuće na gostoprimstvu.
Vidimo se ponovo....